مقطع متوسطه اول

به خانه‌ی مقطع متوسطه (1) انتشارات گل‌واژه خوش آمدید. این مقطع از سه‌ پایه‌ی تحصیلی تشکیل شده است که در ذیل به‌ شرح محصولات این مقطع می‌پردازیم:

1. مجموعه کتاب‌های کار و تمرین: این مجموعه شامل 15 عنوان کتاب برای دروس ریاضی، علوم، عربی،‌ انگلیسی و فارسی می‌باشد. دانش‌آموزان عزیز با استفاده از تمرین‌های متنوع این کتاب‌ها می‌توانند آموخته‌های خود را  در کلاس درس تثبیت نمایند. این مجموعه کتاب‌ها می‌تواند به‌ عنوان منبعی مناسب برای دبیران جهت کار در کلاس و خانه معرفی گردد.

2. مجموعه کتاب‌های آموزش طبقه‌بندی شده: این کتاب‌ها با هدف ساده نمودن و روان‌سازی مطالب کتاب درسی برای دروس علوم و ریاضی در این مقطع تولید شده است.

3. کتاب‌های مجموعه سؤالات دروس: این مجموعه برای هر سه پایه‌ی مقطع متوسطه‌ی اول و در قالب همه‌ی دروس در یک کتاب تولید گردیده است. هدف از انتشار این کتاب آشنا نمودن دانش‌آموزان با انواع سؤالات امتحانی مطابق با امتحانات مدارس و همچنین ارزیابی اولیا از عملکرد تحصیلی فرزندانشان می‌باشد.

4. مجموعه کتاب‌های گلبرگ: ضرورت آشنایی با سؤالات پرتکرار و باارزش امتحانی همواره از دغدغه‌های اصلی دانش‌آموزان است. این مجموعه از کتاب‌ها در صفحاتی کم دانش‌آموزان را در کسب نمرات خوب در امتحانات نوبت اول و دوم یاری می‌نماید.