گل پلاس (تیزهوشان)

مجموعه کتاب‌های تیزهوشان گل‌واژه - گل پلاس

اکثر والدین اعتقاد دارند که فرزند آنها تیزهوش است. ما هم در گل واژه معتقدیم همه دانش آموزان تیزهوش هستند، اما استعدادهای آنها متفاوت است. باید به این تفاوتها احترام گذاشت و کمک کرد که آنها استعداد خود را بشناسند.

فشار بیش از حد به دانش آموز، کمکی به او نمی کند و فقط خسته و دلزده می شود. باید قبول کرد همه دانش آموزان مانند هم نیستند و یک نوع کتاب به درد همه آنها نمی خورد. با این نگاه تصمیم به تولید کتاب های تیزهوشان گل واژه (گل پلاس) گرفتیم، اما باید چالش های ذیل را در نظر می گرفتیم.

- دانش آموز وقت و حوصله خواندن کتاب های حجیم و بزرگ را ندارد.

- استعدادهای دانش آموزان متفاوت است، ولی نمی توان برای هر گروه از آنها کتاب متفاوت نوشت.

- دانش آموز نیاز به مشاوره دارد و باید بفهمد که از کدام مسیر باید برود.

- باید دانش آموز را از منابع متعدد بی نیاز کنیم.

با این نگاه بود که کتاب های تیزهوشان گل واژه (گل پلاس) را با رویکرد «حد تسلط» تولید کردیم. در این کتاب دانش آموز ابتدا می فهمد قبلاً چقدر یک موضوع درسی را یاد گرفته است و اکنون برای رسیدن به «حد تسلط» کدام درسنامه را باید مطالعه کند، چقدر تمرین کند و روی کدام موضوعات بیشتر باید تمرکز کند. در این کتاب وقت دانش آموز را با تکرار کردن مطالبی که به خوبی آموخته است، تلف نمی کنیم و او را بی حوصله نمی نماییم. از طرفی هم دقیقاً به او می گوییم در کجا باید خود را تقویت کند و برای رسیدن به این هدف او را کمک می کنیم. به همین دلیل شعار این کتاب را « نیازی نیست این کتاب را کامل بخوانید» انتخاب کرده ایم.

امسال کتاب های گل پلاس را در دو پایه ششم و نهم در نظر گرفته ایم. در هر پایه سه کتاب گل پلاس تولید شده است. یکی از کتاب ها مربوط به درس ریاضی است، دومی به درس علوم می پردازد و سومی آزمون جامع است که شامل تمامی درس هایی است که در آزمون تیزهوشان به آن پرداخته می شود.