•  
  کتاب‌های جدید انگلیسی منتشر شد
  Easy opportunity to learn english
 •  
  کتاب‌های جدید فیزیک منتشر شد
  منطبق با کتاب درسی جدید !!!
  آموزش دوستانه‌ی فیزیک
  با مثال‌های کاملاً واقعی !
 •  
  این آغاز
  تحولی بزرگ است ...
  به باشگاه دبیران گل واژه بپیوندید
 • محصولات متنوع برای کاربردهای مختلف
  آموزش طبقه‌بندی شده 
  مجموعه سؤالات دروس‌
  کار و تمرین
  گلبـــرگ
  ماک

رویکردهای نشر گل‌واژه

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گل واژه را واجد صلاحیت دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان تشخیص داد.

گل واژه همواره در تلاش بوده تا با محور قرار دادن مخاطبان خود اقدام به ایجاد ارزش بیشتر برای ایشان نماید. تمرکز بر ایجاد محتواهای کاربردی، ایجاد و بهره‌گیری از شبکه مجرب‌ترین اساتید، ایجاد رابطه دو سویه با دبیران و مدارس و گسترش شبکه ارتباطی با کلیه مخاطبان همگی از مواردی هستند که در طی بیش از دو دهه همواره به عنوان دغدغه در گل واژه مطرح بوده و هست. گل واژه از جلب اعتماد بیش از ده‌ها هزار دبیر و مدرسه در سراسر کشور مغرور است و ایجاد ارزش برای مجموعه آموزشی کشور را بزرگترین افتخار برای خود می‌داند.