دریافت لوح و تندیس دومین دوره اجلاس اکوایت بر همه کارکنان و مدیران موسسه نشرگل واژه مبارک باد.


نظرسنجي

لطفا نقش اجتماعی (شغل) خود را ذکر نمایید.: